Tiếng Anh trẻ em – Trọn bộ từ vựng về Gia đình cho trẻ em (Family)

từ vựng về Gia đình cho trẻ em

Bài viết hôm nay, Tài liệu Tiếng Anh 24h xin chia sẻ với bạn đọc trọn bộ từ vựng về gia đình cho trẻ em (Family). Lưu ý: Bộ tài liệu này phù hợp trình độ của bé từ 10 tuổi trở lên và người mới bắt đầu học tiếng Anh.

Hello! Let me introduce my family. Xin chào! Hãy để tôi giới thiệu về gia đình tôi.
It’s me Tôi đây.
He is my father. Ông ấy là bố tôi.
Father. Bố tôi.
She is my mother. Cô ấy là mẹ tôi.
Father  Bố
Mother Mẹ
They are my parents. Họ là bố mẹ của tôi.
Parents Bố mẹ tôi
He is my brother. Anh ấy là anh trai tôi.
She is my sister. Cô ấy là em gái tôi.
Brother  Anh trai.
Sister Em gái.
He is my grandfather. Ông ấy là ông của tôi.
She is my grandmother. Bà ấy là bà của tôi.
Grandfather Ông của tôi
Grandmother  Bà của tôi.
They are my grandparents. Họ là ông bà của tôi.
Grandparents Ông bà của tôi.
He is my uncle Ông ấy là chú tôi.
Oh, He is my uncle, too. Ông ấy cũng là chú tôi.
Uncle Chú tôi
She is my aunt. Cô ấy là dì của tôi.
Aunt Dì cuả tôi
She is my cousin. Em ấy là em họ của tôi.
Cousin  Em họ của tôi
My family Gia đình tôi.
They are my family members. Họ là những thành viên trong gia đình tôi.
I love them! Tôi yêu họ!

Nguồn: Voca

>> Xem thêm: Tiếng Anh trẻ em – Trọn bộ từ vựng về nghề nghiệp cho trẻ em (Job)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *