Tiếng Anh trẻ em chủ đề Mất Đồ (Lost Item)

Tiếng Anh trẻ em chủ đề mất đồ

Bài viết hôm nay, Tài liệu Tiếng Anh 24h xin chia sẻ với bạn đọc tài liệu Tiếng Anh trẻ em chủ đề Mất Đồ (Lost Item) . Lưu ý: Bộ tài liệu này phù hợp trình độ của bé từ 10 tuổi trở lên và người mới bắt đầu học tiếng Anh

John: Oh my goodness! Where is my wallet?

John: Ôi trời ơi! Cái ví của mình đâu mất rồi?

Jessica: Oh John.. Calm down. Think slowly.

Jessica: Ôi John ,. bình tĩnh lại. Nghĩ kỹ lại xem.

John: Alright, let me think.. Oh no… I can’t think of it!

John: Được rồi, Để mình nghĩ xem .. Ồi không … Mình không thể nào nhớ được!

Anne: When was the last time you saw your wallet?

Anne: Lần cuối cùng cậu nhìn thấy cái ví là khi nào?

John: I can’t remember it… What should I do?

John: Mình không thể nhớ được … Mình nên làm gì bây giờ?

Anne: John calm down. Let’s go to a Lost and Found.

Anne: John bình tĩnh lại đi. Chúng ta hãy đi đến Nơi nhận đồ bị mất đi.

John: Okay.

John: Ừm.

Nhân sự: How may I help you?

Nhân sự: Anh có thể giúp gì cho các em?

Anne: My friend lost his wallet at this park today.

Anne: Vừa nãy, bạn em có đánh rơi chiếc ví tại công viên.

Nhân viên: Can you explain to me what it look like?

Nhân viên: Em có thể miêu tả cho anh biết cái ví trông như thế nào không?

John: It’s a square brown wallet. There is a letter J in the left corner.

John: Đó là một chiếc ví hình vuôn màu nâu. Có một chữ J ở góc trái bên dưới.

Nhân sự: Ok. Give me a minute. Is this brown wallet?

Nhân sự: Ừm. Chờ anh một phút nhé. Chiếc vì màu nâu này phải không?

John: No. There is no J here. And my wallet is lighter brown than this.

John: Không phải. Nó không có chữ J ở đây ạ! Và ví của em có màu nâu nhạt hơn màu nâu này.

Nhân sự: Oh I found it. Is this right?

Nhân sự: Ồ, Để anh xem lại. Chiếc ví này phải không?

John: YES! That’s my wallet! I appreciate it SO much!

John: Đúng rồi ạ!! Đó là ví của em! Em cảm kích rất nhiều!

Jessica: Hey, congrats!

Jessica: Này, Chúc mừng cậu!

John: I’m really sorry guys. I’m so happy to find my wallet! Oh my goodness! I did not lose any money!

John: Mình thực sự xin lỗi các bạn. Mình rất hạnh phúc khi tìm thấy ví của mình! Ôi Chúa ơi! Mình không mất một đồng nào cả!

Anne: That’s great John! Let’s have fun then!

Anne: Thật tuyệt John! Chúng ta lại vui rồi!

Jessica: Alright! Let’s go ride a roller coaster!

Jessica: Được rồi! Chúng ta đi tàu lượn siêu tốc thôi!

Nguồn: Tổng hợp

>> Xem thêm: Tiếng Anh trẻ em chủ đề Thăm viện bảo tàng (At an art museum)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *