Tiếng Anh trẻ em chủ đề Chào Tạm Biệt (Goodbye)

Tiếng anh trẻ em chủ đề Chào tạm biệt Goodbye

Bài viết hôm nay, Tài liệu Tiếng Anh 24h xin chia sẻ với bạn đọc tài liệu Tiếng Anh trẻ em chủ đề Chào Tạm Biệt (Goodbye). Lưu ý: Bộ tài liệu này phù hợp trình độ của bé từ 10 tuổi trở lên và người mới bắt đầu học tiếng Anh

Jessica: Aww… Amy, goodbye. I will miss you so much.

Jessica: Aww … Amy, tạm biệt. Mình sẽ nhớ cậu rất nhiều.

Amy: Me too, Jessica. I had so much fun with you.

Amy: Mình cũng vậy, Jessica. Mình đã có rất nhiều kỷ niệm vui với cậu.

Anne: Where are you going?

Anne: Cậu sẽ đi đâu vậy?

Amy: France. My dad has to work there.

Amy: Pháp. Ba mình phải đến đó làm việc.

Anne: I see. I guess you have no choice. Let’s keep in touch.

Anne: Mình hiểu rồi. Mình biết cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Hãy giữ liên lạc với tụi mình nhé.

Jessica: Hey, Olivia. Come here and say goodbye to Amy.

Jessica: Này, Olivia. Đến đây nói tạm biệt với Amy đi.

Amy: Aww… Don’t cry Olivia, I will keep in touch with you often.

Amy: Aww .. Olivia, đừng khóc nữa, mình sẽ thường xuyên liên lạc với cậu mà.

Olivia: I can’t believe that you are leaving, Amy.

Olivia: Mình không thể tin rằng cậu sắp đi xa rồi, Amy.

Amy: Me, either. You are making me cry, too.

Amy: Mình cũng vậy. Cậu làm mình khóc theo rồi nè.

Olivia: Do you remember the last summer, Amy?

Olivica: Cậu còn nhớ kỳ nghỉ hè năm ngoái không, Amy?

Amy: Of course! Hanging out at the swimming pool!It was so fun!

Amy: Nhớ chứ! Lần đi chơi tại hồ bơi. Hôm đó thực sự rất vui!

Olivia: I know. I still think about the swimming pool. I won’t forget it.

Olivia: Đúng vậy. Mình vẫn nhớ về buổi đi chơi hôm đó. Mình sẽ không bao giờ quên đâu.

Anne: Whoa. Whoa. Calm girls. We will meet again, won’t we?

Anne: Này này. Thôi nào các cô gái. Chúng mình sẽ còn gặp lại nhau mà, phải không?

Amy: Of course. I will come back to the States next summer. Let’s go to swimming pool again!

Amy: Tất nhiên. Mình sẽ trở về vào mùa hè tới. Chúng mình sẽ lại đến hồ bơi nữa nha!

Jessica: Yes, definitely!

Jessica: Ừ, chắc chắn rồi!

Amy: It’s sad, but it’s time to go.

Amy: Buồn quá, nhưng đã đến giờ mình phải đi rồi.

Anne: Oh, my goodness. I need to have more words with you.

Anne: Oh, trời ơi. Minh còn rất nhiều điều muốn với cậu.

Amy: You all know my email address right? Thanks for everything. Take care!

Amy: Mọi người biết địa chỉ email của mình rồi đúng không? Cám ơn vì tất cả. Bảo trọng nhé!

Tất cả mọi người: Good bye!

Nguồn: Tổng hợp

>> Xem thêm: Tiếng Anh trẻ em chủ đề Tưởng tượng thế giới tương lai (Imagine the future world)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *