Cấu Trúc và Cách Sử Dụng Câu Cảm Thán với What và How

Câm cảm thán với what và how

Câu cảm thán với What và How là hai dạng câu cảm thán được sử dụng rất phổ biến trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày. Bài viết hôm nay, Tài liệu tiếng Anh 24h xin gửi tới bạn đọc cấu trúc và cách sử dụng câu cảm thán với What và How trong tiếng anh.

I. ĐỊNH NGHĨA VỀ CÂU CẢM THÁN

Câu cảm thán trong tiếng Anh là câu diễn tả một cảm giác cảm xúc hay thái độ (ngạc nhiên, thán phục, tội nghiệp, ghê tởm,…) của một người trước một người, sự vật, sự việc nào đó. Nhìn chung, hình thức cảm thán thường được cấu tạo với “HOW, WHAT”

II. CẤU TRÚC CỦA CÂU CẢM THÁN VỚI WHAT VÀ HOW TRONG TIẾNG ANH

1. Cấu trúc câu cảm thán với WHAT: 

WHAT + a/ an + adj + danh từ đếm được

Eg:

 • What an interesting book! (Quyển sách hay quá!)
 • What a cute baby! (Em bé này dễ thương quá!)

Chú ý: Đối với cấu trúc này, khi danh từ đếm được ở số nhiều, ta không dùng a/an. Cấu trúc câu lúc này sẽ là:

WHAT + adj + danh từ đếm được số nhiều

Eg:

 • What tight shoes are! (Giầy chật quá!)
 • What beautiful flowers are! (Bông hoa đẹp quá!)

Đối với danh từ không đếm được, ta theo cấu trúc:

WHAT + adj + danh từ không đếm được

Eg:

 • What beautiful weather! (Thời tiết đẹp quá! )

Đối với cấu trúc vừa kể, người ta có thể thêm vào phía sau một chủ từ và một động từ. Và lúc đó, cấu trúc với “What “ sẽ là:

 • What lazy students! (Chúng nó là những học sinh lười biếng biết bao nhiêu)
 • What a good picture they saw! (Tôi đã xem một bức tranh thật tuyệt)

2. Cấu trúc câu cảm thán với HOW

– HOW + adjective/ adverb + S + V!

 • How hot (adj) it is! (Trời nóng quá!)
 • How interesting (adj) this gift is! (Món quà này thật thú vị!)
 • How good it smells! (Món ăn này có mùi thơm quá!)
 • How well (adv) she sings! (Cô ta hát hay quá!)

– How + subject + verb

Eg:

 • How you’ve grown! (Cháu lớn nhanh quá!)

Nguồn:Voca

>> Xem thêm: Cấu Trúc Và Cách Sử Dụng Thì Hiện Tại Đơn Trong Tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *